Cov Tsiaj Pub Ntau Dua Cov Menyuam

- Jul 25, 2019-

Qhov kev saib xyuas uas cov tsiaj coj mus rau menyuam yaus tsis muaj kev saib xyuas thiab cia cov menyuam muaj kev ntseeg siab dua. Cov kev tshawb fawb pom tau tias cov menyuam yaus nrog cov tsiaj yug tsiaj muaj kev ntseeg tus kheej ntau dua, thiab cov tsiaj tuaj yeem nce hauv lub sijhawm rau menyuam yaus sib txuas lus. Koj tus tsiaj muaj ntau, koj yuav muaj zog qhov koj tus me nyuam txawj coj. Qhov no cuam tshuam tus txheej txheem ntawm kev sib txuas lus.

Peb tus tsiaj tu muab qhov chaw zoo nyob rau koj cov tsiaj.nruas cov tawb yug tsiaj, kennel tsiaj, welded xaim dev kennel, saw txuas cov dev kennel, qaib coop, dev khiav thiab lwm yam.