Yam Khoom Tshiab

- Nov 22, 2019-

Pls xyuas cov ntaub ntawv nram qab no txog peb cov khoom lag luam tshiab:

Galvanized tom qab Wielded xaim, xaim = Ø 3mm

Ø max = 93 cm

Qhov siab = 95 cm, Ntev: 3m

leaf stock 1