Kuv Puas Tuaj yeem Nqa Ib Tug Tsiaj Tuaj Nrog Tuaj Qhia

- Aug 08, 2019-

下载 (1)

Txawm hais tias cov chaw nres tsheb pub cov neeg caij tsheb nqa cov tsiaj yug los, nws tseem ua raws li cov cai tswj. Tsis pub nws coj cov tsiaj hauv tsev thiab nrog cov neeg caij tsheb. Nws yog ib qho tsim nyog yuav tau siv cov thawv ntawv thawv ntawv lossis lwm yam khoom siv los txwv cov tsiaj txhu txoj kev ywj pheej thiab muab tso rau hauv lub thawv rau sab hauv tsis muaj cuam tshuam rau kev nyab xeeb rau neeg caij. Nqa cov tsiaj hauv tib lub tsheb ntawm qhov chaw pib ua ke.

Nws to taub tias txawm hais tias lub tsheb thauj neeg ntev mus tau los nqa tus tsiaj nyob hauv lub hnab nqa khoom, kev ntim khoom ntawm cov tsiaj yuav tsum daws nws tus kheej ntawm cov neeg caij tsheb. Thaum cov tsiaj hauv lub thawv ntim cov pa tawm ua pa, cov neeg caij tsheb ua lub luag haujlwm rau lawv.