Cov Kev Khomob Siv Kev Siv Tua Tsiaj

- May 05, 2019-

Koj xav kom nyob ib leeg los yog nrog phooj ywg, cia tus dev nyob ib leeg hauv tsev, txhob cia nws tsis mob, khaws tus dev kom zoo thiab muaj kev nyab xeeb, thiab tsis tsim cov cwj pwm phem vim tawg, ces koj tuaj yeem siv tus tsiaj. tawb

Koj tuaj yeem ceev tau tus aub kom nkag tau mus rau hauv qhov cwj pwm hauv tsev, cia nws kawm kom tos tus tswv coj nws tawm, tsis txhob nws los ntawm qhov chaw nyob ntub thiab soiling nws lub zes. Thaum koj mus nrog koj tus dev, koj yuav tsis khab seeb nrog qee tus phooj ywg vim hais tias tus aub tau khiav raus hauv tsheb, lossis nws yuav cuam tshuam txog kev pheej hmoo kev tsav tsheb. Thaum koj tus dev tau nkees los yog tshee, koj yuav txaus siab rau koj qhov chaw ntiav nyob hauv lub tawb thiab cia nws so kom zoo. Koj tuaj yeem tsis txhob cuam tshuam los ntawm koj tus dev lossis lwm yam teeb meem. Tsuav yog muaj ib tug aub paub zes, nws yooj yim hloov rau qhov chaw txawv txawv, yog li koj tuaj yeem mus nrog tus aub es tsis txhob ntuav hauv tsev.