Qhov kom zoo ntawm Kev Kawm Equestrian

- Aug 09, 2019-

Equestrian yeej ib txwm ua qhov tseem ceeb thiab kev coj ua ntawm kev kawm rau cov neeg muaj koob muaj npe thiab cov hluas hauv cov tebchaws tsim thiab Europe. Kev caij tsheb tsis yog tsuas yog kev sib tw kis las xwb, tab sis kuj yog txoj kev tseem ceeb rau kev coj thiab cob qhia menyuam' s siab luv thiab muaj txiaj ntsig zoo.

Vaj Huam Sib Luagcia tus me nyuamkawm yuav ua li casua kom lub neej swb,ua tau nce qib ntawmkev ua thawj cojmuaj peev xwm, xav tias muaj peev xwm tsav tsheb nyobthiabtswjnwstus kheej, kev nkag siab ntau dua ntawm kev sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws ntawm kev ua neej thiab tus kheej.