Ntxhoo Ntxhov thaum Lub Xya Hli

- Jul 11, 2019-

Cov tub nploj muaj ntxeem tau ntawm nroog thiab chaw nyob. Cov tsheb sib tsoo, cov qoob loo ua puas, thaj txiv hmab puas tsuaj, tus nas ncuav yuav thiav koj ntawm koj hnub so rau lub Xya Hli.

Xav txog cov tsiaj tiv thaiv kev ua, peb xav kom coj ib txoj kab loj heev hauv vaj hauv tsev cuab mus ntes cov tsiaj arobats nrog tus Tsov tus tw loj.